دل نوشته های دل‌ آرام
 
تو را از تو ربوده اند، و این تنهایی ژرف است...!
منت جدای را عزّ و جل که در این دمان به شماره افتاده برج دلو ، ثلج اش نعمتی ست
درخورد حمد و امتنانی بی بدیل و این دل رنگ تاب دلارام که مدامش متغییر است
در غم و شادی .لیک سر رشته در سرانگشت و عنان به کف همت به تاخت نموده این
غزال رمیده از هر آنچه بوده و هست .دل آشوبی که خجسته به وقت گاهشمار ملت دولتِ
هستی از لنگ ظهر بگذرد . ایتامی ابتیاع ننموده باشد تا ابوی گرام این نگهدار تاج کیانِ
این طایفه اندک دلی از عزا در آورد و قوتی باشد برای پای ناتوان و وجو نازنین نحیف گشته ...
لیک همانگونه به میمنت و خجستگی در کنج دنجی در اتاق و خلوتگاه پر ازدحام از اسباب
خویش محیا نموده و تاق و جفتی می اندازد بلکم از سر دولت سعد و همایون تاب، دلِ
رمیده ای را انیس و مونش جان باشد و لاغیر ..
بگذریم که طبیب حاذقش فرمود تورا کافئین و کاکائو نیک نباشد و پدر فرزندان نیز به
سختی ابرو به رخ کشیدند که دخانیات به دست ظریف تاب  خاتونکم ببینم ،
سه طلاقه ات می کنم که فرزندانت بی مادر بمانند و خویش جور بزرگ کردنشان بکشم ...
والده مکرمه هم  که مدام زیر لبشان غرولند مثل ذکر هفتگانه هر هفت روز که می گیرد.
و مدام از هنر های داشته نداشته حقیر خرده میگرند و به گردن افکنی این
گردن شکسته اشارت ها ...
و متصل عنوان به ولادت نامعهود این کژدم اقبال مینمایند  ...
"آخر دخترکم گمان میکنی رخصت حمل و بردن این همه عتیقه جات مفرغ و
 اسباب را میدهد این شوی گرام ؟!
اصن نشسته ای اینچنین خجسته و  هی استخاره می کنی، هی توی استکان
دنبال تفاله ی لاغر و کشیده می گردی که چه؟  آن شیر وش یال دار و ستار رخ را
که به بر داری آخر چه کارت آید از این خود خوری؟!
برخیز و هنری نمایان کن که مباد فردای قیامت تن نحیف و خسته از روزگارمان
 را در زیر خروار ها خاک بلرزانی ...

روی بر میگرداند این عزیز حرم و نور دیده اندرونی ، و سندان گونه به چرم مینوازد ..
و زیر لب زمزمه مینماید
دولت عشقا ..  نسیم صبحا
مادرا و
جان و جانانا ..

1**
"عشا بسته و یکی منتظر عشا  نشسته هرگز این بدان کی ماند...

2**
زین برودت کده هر نغمه که به گوش می خورد / شور دندان بهم خورده سرما زده است /2**

 به روی دیده ! رخصتی فرما  برخیزم !


روشنگر نامه :
1*
اقتباس از گلستان سعدی
2**

از اشعار بیدل دهلوی
ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 1396/12/1 توسط دل آرام
تمامی حقوق این وبلاگ برای دل آرام محفوظ است | طراحی: پیچک نت -دل آرام : کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک